Youth at Risk - YAR

"Kraften i lokalsamhället.."

Det är en av styrkorna i Youth at Risk, YAR, ett program där kommuner, företag, organisationer och volontärer kraftsamlar kring unga människor. YAR ger sedan många år träning i kommunikation och ledarskap i Belgien, England och USA. 

Ledarskapsträning och ökat engagemang

YAR ger kraften att bryta destruktiva mönster, öka självkänsla och framtidstro, hantera konflikter och fokusera på långsiktiga mål. Kommun, civilsamhälle, föreningar engageras i ett strukturerat program med ett långsiktigt perspektiv. 

YAR riktar sig till unga som lever i en miljö av hög grad av riskfaktorer och låg grad av skyddsfaktorer.

Kärnan i YAR är utbildning och träning för professionella, volontärer och de unga deltagare som väljer att delta.

I Sverige har Socialstyrelsen, Brå, Umeå Universitet och f.d. Dalarnas Forskningsråd följt upp effekten av YAR i vetenskapliga studier som visar på ökad trygghet på samhälls-, grupp- och individnivå.  

Fler berättelser 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Förut var jag skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Deltagare, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare, socionom)