Youth at Risk - YAR

"Kraften i lokalsamhället.."

Citatet är hämtat från en artikel i facktidningen Socionomen om samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk - YAR. Kommunen och lokalsamhället kraftsamlar genom ett innovativt, tvärvetenskapligt och välbeprövat samhälls- och ungdomsprogram som bygger på modern ledar- och kommunikations-träning. YAR genomförs i flera länder där kommuner, företag, organisationer och volontärer engageras. 

Ledarskapsträning och ökat engagemang

Kraften att bryta destruktiva mönster, ökad självkänsla, lättare att hantera och undvika konflikter, ökad framtidstro och fokus på långsiktiga mål är vanliga resultat. Kommunens verksamheter får möjlighet att samverka med civilsamhället och föreningslivet som tillsammans engageras i ett strukturerat program.

Fler berättelser 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Förut var jag skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Deltagare, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare, socionom)