Next Generation Leadership

Världen är inte som den ser ut - det är hur du själv ser på världen som du ser.

"..kraften finns i ditt lokalsamhälle.."

Hur du ser på dig själv, färgar hur du ser på andra och din omgivning. Dessutom påverkas du av var du bor, vad du har för utbildning, om du arbetar, pluggar eller söker arbete, ditt yrke/titel, ursprung, religion och din sexuella läggning.

Det här handlar om något helt annat. Något du kanske inte tänkt på eller trott var möjligt. För vet du vad? Det som hänt i det förflutna och hur du ser på din omgivning just nu behöver inte ha en inverkan på framtiden. Du har också möjlighet att påverka och utforma din framtid.

Vi stödjer kommuner som tillsammans med sina invånare, vill göra skillnad. Det görs genom ett strukturerat och väl beprövat samhälls- och ungdomsprogram.

Arbetet pågår sedan 80-talet och gör positiv skillnad för unga människor, volontärer, yrkesverksamma, kommuner, företag, organisationer och universitet i flera länder.

Högre självkänsla, ledarskapsträning och ökat engagemang

Alla vinner på konceptet. Du som deltar får högre självkänsla samt gör fler bättre och långsiktigt hållbara val. Du som är volontär får ledarskapsträning, vilket du har användning av direkt, både privat och professionellt. Kommuner, närings- och föreningsliv samarbetar. Det ökar engagemanget bland både medarbetare och innevånare.

Vad är utmaningen? Du som vill skapa möjligheter för andra, tar första steget och visar vägen. Antingen representerar du din kommun, en annan organisation eller du kan förstås representera dig själv. 

Att göra skillnad förutsätter att du inkluderar dig, engagerar dig och tar ställning. En grundläggande princip och det är vad vi menar med nästa generations ledarskap. Deltagarna lär känna sig själva bättre och blir mer autentiska. De får större tilltro till andra. De formulerar mål och tar ställning och bättre på att hantera konflikter. Programmet gör alla som deltar mer medvetna och vad som är viktigt. 

Välkommen att ta ställning du också!

Vad är NGL?

Next Generation Leadership är en ideell verksamhet som bistår kommuner och regioner att genomföra samhälls- och ungdomsprogrammet Communties Coaching Programme. Unga människor får möjlighet att skapa sin framtid och samtidigt som yrkesmänniskor och volontärer får modern ledarskaps- och kommunikationsträning vilket ger resultat till deltagarna, yrkesverksamma och volontärer. Vanliga resultat är ökad öppenhet och direkt kommunikation, ökad tillit, närhet i relationer och färdigheter att hantera grupptryck och konflikter. Nyckelord: Ansvar - Val - Möjlighet - Integritet.

Hur fungerar det?

NGL engagerar människors naturliga vilja att bidra där det verkligen gör en skillnad för andra. Programmet bjuder in dig som privatperson, som anställd eller som volontär i en ideell verksamhet. Kommunledning, skola, fritid, socialtjänst, näringsliv, ideella verksamheter samlas och beskriver nuläge och vad man vill uppnå. Här handlar det om att inleda en samtal, en konversation om vad man vill åstadkomma. Programmet inleds med en förberedelsefas, därefter en kursvecka med professionalla ledare, utbildade volontärer och ungdomar, som sedan följs upp ett år med stödpersoner och mentorer. 

Vi som varit med.. 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta i det här. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Reza, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Tidigare var jag så skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Jessica, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, socialsekreterare)

" - Jag ville engagera mig på något sätt, jag har alltid tyckt om att arbeta med barn och ungdomar. Ändå har min syn på ungdomar förändrats på något sätt, nu har jag mycket mer förståelse.." (Ulrika, volontär)