Next Generation Leadership

Världen är inte som den ser ut - det är sättet vi ser på världen som vi ser.

Vad är NGL?

Next Generation Leadership är en nystartad verksamhet som syftar till att arrangera program som YAR Borlänge har genomfört tidigare. Det är program där unga människor får möjlighet att skapa sin framtid och samtidigt ge ledarskaps- och kommunikationsträning för yrkesmänniskor och volontärer. Nyckelbegrepp: Ansvar - Val - Möjlighet - Integritet. Innehållet bygger på modern kommunikations- och ledarskap som ger resultat för deltagarna, yrkesverksamma och volontärer som engagerar sig. Vanliga resultat är ökad öppenhet och direkt kommunikation, ökad tillit, närhet i relationer och färdigheter att hantera grupptryck och konflikter. 

Hur fungerar det?

NGL engagerar människors naturliga vilja att bidra när man kan se att det verkligen gör en skillnad för andra. Programmet bjuder in dig som pivatperson, som företagare, som anställd eller som volontär i en ideell verksamhet. Kommunledning, skola, fritid, socialtjänst, näringsliv, ideella verksamheter samlas och beskriver nuläge och vad man vill uppnå. Här handlar det om att inleda en samtal, en konversation om vad man vill åstadkomma. Programmet inleds med en kursvecka där utbildade volontärer och ungdomar deltar, som sedan följs upp under ett år med hjälp av stödpersoner och mentorer. 

Vi som varit med.. 

"Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta i det här. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Reza, 16 år)

"Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Tidigare var jag så skoltrött, men nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Jessica, 16 år)

"Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

"Det har vara ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, socialsekreterare)

"Jag ville engagera mig på något sätt, jag har alltid tyckt om att arbeta med barn och ungdomar. Ändå har min syn på ungdomar förändrats på något sätt, nu har jag mycket mer förståelse.." (Ulrika, volontär)

"Dessa utbildningar liknar inget annat. Programmen inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt. Deltagarna deltar frivilligt och får en möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö och reflektera över sin livssituation. I en rak och autentisk dialog undersöker vi vardagliga situationer delar med oss av vad vi "redan vet och vad vi tror att vi vet". Deltagarna får nya perspektiv och formulerar nya personliga mål. 

Programmen pågår under en bestämd period och ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor insikter och stöd i sitt personliga och gemensamma förändringsarbete. Det ger även yrkesmänniskor förståelse och insyn inom det som kan benämnas "A New Model of Leadership". Growth Mindset är också ett begrepp inom samma område. Ett 50-tal universitet världen över har fått introduktioner och utvecklar en ny form av ledarskap. 10.000-tals ungdomar i Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland och Belgien har deltagit. 

Jag har tagit ställning för att fler unga människor och organisationer erbjuds möjlighet att delta i dessa program eftersom de gör en fundamental och positiv skillnad. Vi har genomfört program tidigare i Sverige med goda resultat, nu fortsätter vi och tar nästa steg."      Leif Hejdenberg