Next Generation Leadership

Världen är inte som den ser ut - det är hur du själv ser på världen som du ser.

"Kraften i lokalsamhället.."

Kommunen och lokalsamhället kraftsamlar genom ett innovativt, tvärvetenskapligt och välbeprövat samhälls- och ungdomsprogram som bygger på modern ledar- och kommunikationsträning. Dessa program genomförs i flera länder för unga människor där kommuner, företag, organisationer och volontärer engageras. 

Ledarskapsträning och ökat engagemang

Kommunens verksamheter som socialtjänst, skola, kultur och fritid, det lokala närings- och föreningslivet bjuds in och engageras för att delta i en ledar- och kommunikationsutbildning i ett strukturerat program - The Coaching for Communities Programme. Att göra skillnad innebär här att du inkluderar dig själv. Det är vad vi menar med nästa generationens ledarskap. 

De vanligaste resultaten är ökad självkänsla, lättare att hantera eller undvika konflikter, studiemotivation, framtidstro  och fokus på långsiktiga, hållbara mål. 

Vi som varit med.. 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Deltagare, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Förut var jag skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Deltagare, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, projektledare, socionom)