Next Generation Leadership

Världen är inte som den ser ut - det är hur du själv ser på världen som du ser.

"..kraften i lokalsamhället.."

Hur du ser på dig själv, färgar hur du ser på andra och din omgivning. Du påverkas av var du bor, vad du har för utbildning, om du arbetar, pluggar eller söker arbete, ditt yrke/titel, ursprung, religion och din sexuella läggning.

Det här handlar om något helt annat. Det som hänt i det förflutna och hur vi ser på vår omgivning just nu behöver inte alls ha en inverkan på framtiden. Vi har möjlighet att påverka och utforma framtiden på ett sätt som de flesta av oss inte tänker på eller ens trott vara möjligt

Genom kraften i lokalsamhället och det befintliga engagemanget genomförs ett innovativt, tvärvetenskapligt och väl beprövat samhälls- och ungdomsprogram. Dessa genomförs sedan 80-talet för unga människor, volontärer, yrkesverksamma, kommuner, företag, organisationer och universitet i flera länder.

Högre självkänsla, ledarskapsträning och ökat engagemang

Alla är vinnare och får personligt värde. Du som är volontär får ledarskapsträning, vilket du har användning av privat och professionellt. Kommuner, närings- och föreningsliv samarbetar med lokalsamhällets aktörer. Engagemanget ökar för medarbetare och innevånare.

Så vad är utmaningen? Du behöver själv ta de första initiativen genom att kontakta föreningen för att och planera en introduktion lokalt för kommunen. Det har ingen betydelse om du representerar din kommun som tjänsteman eller folkvald, ditt företag eller dig själv. 

Att göra skillnad innebär att du inkluderar dig själv och tar ställning. Det är vad vi menar med nästa generationens ledarskap

Vanliga resultat är: Lättare att hantera eller undvika konflikter, ökad självkännedom och framtidstro och därmed starkare fokus på det som fungerar långsiktigt. Dessutom visar resultat på ökad uthållighet i att nå sina mål.  

Ta ställning du också genom att skapa samarbete med din kommun. 

Vi som varit med.. 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Kille, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Tidigare var jag så skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Tjej, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, socialsekreterare)

" - Jag ville engagera mig på något sätt, jag har alltid tyckt om att arbeta med barn och ungdomar. Ändå har min syn på ungdomar förändrats på något sätt, nu har jag mycket mer förståelse.." (Ulrika, volontär)