Next Generation Leadership

Världen är inte som den ser ut - det är hur vi själva ser på världen som vi ser.

"..kraften finns i lokalsamhället.."

Vi har alla ett personligt perspektiv och syn på oss själva. Det färgar i sin tur hur vi ser på vår omgivning. Vi låter oss dessutom definieras av vår livsmiljö, utbildning, sysselsättning, yrke/titel, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. 

Det här handlar om något helt annat - bortom våra perspektiv och förutfattade meningar om vad som är möjligt. Vår utgångspunkt är att ingen behöver vara predestinerad av det förflutna, alla har möjlighet att påverka och utforma sin framtid. 

Vi stödjer kommuner som vill göra en skillnad och inkludera lokalsamhällets goda krafter genom ett strukturerat och väl beprövat samhälls- och ungdomsprogram. Arbetet pågår sedan 80-talet och skapar resultat med bestående värde för unga människor, volontärer, yrkesverksamma, kommuner, företag, organisationer och universitet i flera länder. 

Ett win-win-win-koncept. Deltagarna stärks i sin självkänsla och gör fler gynnsamma och långsiktigt hållbara val. Volontärerna får ledarskapsträning som de har direkt användning av i sina liv. Kommuner, närings- och föreningsliv samarbetar genom ökat engagemang bland medarbetare och innevånare.  

Vad är utmaningen? Den person eller organisation som vill skapa möjligheter för andra visar vägen och tar första steget. Att göra skillnad förutsätter här att vi inkluderar oss själva, engagerar oss och tar ställning. Det är en grundläggande princip och vad vi avser med nästa generationen ledarskap. 

Ökad självkännedom och autenticitet, ökad tillit i relationer, kraft att formulera och nå mål, ökad förmåga att hantera konflikter, ökad medvetenhet och fokus på det som är viktigt är vanliga resultat. 

Vad är NGL?

Next Generation Leadership är en ideell verksamhet som bistår kommuner och regioner att genomföra samhälls- och ungdomsprogrammet Communties Coaching Programme. Unga människor får möjlighet att skapa sin framtid och samtidigt som yrkesmänniskor och volontärer får modern ledarskaps- och kommunikationsträning vilket ger resultat till deltagarna, yrkesverksamma och volontärer. Vanliga resultat är ökad öppenhet och direkt kommunikation, ökad tillit, närhet i relationer och färdigheter att hantera grupptryck och konflikter. Nyckelord: Ansvar - Val - Möjlighet - Integritet.

Hur fungerar det?

NGL engagerar människors naturliga vilja att bidra där det verkligen gör en skillnad för andra. Programmet bjuder in dig som privatperson, som anställd eller som volontär i en ideell verksamhet. Kommunledning, skola, fritid, socialtjänst, näringsliv, ideella verksamheter samlas och beskriver nuläge och vad man vill uppnå. Här handlar det om att inleda en samtal, en konversation om vad man vill åstadkomma. Programmet inleds med en förberedelsefas, därefter en kursvecka med professionalla ledare, utbildade volontärer och ungdomar, som sedan följs upp ett år med stödpersoner och mentorer. 

Vi som varit med.. 

" - Jag tycker alla ungdomar i Sverige skall få möjlighet att delta i det här. Min ilska kom ut på fel sätt förut men nu har det bara blivit bättre och bättre.." (Reza, 16 år)

" - Nu fick jag chansen att vara med och stödpersonerna har varit helt underbara. Tidigare var jag så skoltrött, nu har jag mycket bättre självförtroende.." (Jessica, 16 år)

" - Varje dag har jag kunnat omsätta mina insikter i mitt arbete som lärare. Nu är jag mer medveten om mina tankar när jag lyssnar på andra och jag kan vara mer närvarande.." (Marie, lärare)

" - Det är ett lyft för mig rent yrkesmässigt och det har gett mig ökat självförtroende. Tidigare utgick jag ofta från vilket förändring som jag tyckte borde ske. Nu blir lösningarna förankrade i ungdomarna på ett helt annat sätt." (Lena, socialsekreterare)

" - Jag ville engagera mig på något sätt, jag har alltid tyckt om att arbeta med barn och ungdomar. Ändå har min syn på ungdomar förändrats på något sätt, nu har jag mycket mer förståelse.." (Ulrika, volontär)