Erbjudande


GRUNDUTBILDNING

Ingen kostnad för medlemmar

Grundutbildning med teori och kommunikations-träning för volontärer. Inför kommande program och i föreningens verksamhet krävs ett väl fungerande förhållningssätt. 

Vi har ingående samtal om din hälsa, allmänt om din livssituation, relationen till alkohol och begär ett utdrag från brottsregistret. När vi är överens om förutsättningarna gör vi en muntlig och skriftlig överenskommelse. Sedan erbjuder vi en gedigen utbildning som berör personligt ledarskap och kommunikation. 

Utbildningen erbjuds till alla medlemmar och inleds första kvartalet 2022. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Väljer du medlemsskap nu gäller det även för hela 2022. Välkommen!


HALVDAGSSEMINARIUM - 3,5 TIM

5 000 Kr

Halvdagsseminarium för nyckelpersoner i kommunala verksamheter. Med nyckelpersoner menas dels sakkunniga inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, skola, fritid och dels högre tjänstemän och folkvalda ansvariga för insatser och beslut gällande ungdomar. 

Seminariet innehåller tre delar som inleds med en öppen dialog om de lokala utmaningarna och fakta om ungdomssituationen. Del två utformas som en workshop och berör befintliga lösningar, behov och målformuleringar. Del tre innehåller teori och slutligen görs en första bedömning av hur The Coaching for Communities Programme (CfC) kan göra en skillnad. 

Deltagare vid Engagemang för samhälls-utveckling /TEAL Thursday den 14 oktober kan erbjuda detta till valfri kommun - ingen kostnad. 


INDIVIDUELLA SAMTAL

Begär offert

Individuella samtal för poliser, lärare, rektorer, socialsekreterare, fältarbetare, kuratorer, fritidspersonal och andra som i sin yrkesroll möter ungdomar. Detta är utformat som fortbildning i kommunikation, dialogträning och konflikthantering. 

Samtalen sker som en rak och autentisk dialog, inte att förväxla med handledning eller kollegialt lärande för grupper. Innan samtal genomförs ett test som bedömer graden av coachbarhet. 

Därefter erbjuds samtal med tydligt syfte och tydligt mål. Samtalen bygger på modern ledarskaps- och kommunikationsteknik. Vi garanterar att samtalen gör skillnad.

Kontakta oss för mer information, upplägg och kostnad.