Introduktioner

Ta reda på mer

Börja med att studera det material som finns här, titta igenom videos och fundera på vilket sätt det skulle kunna göra en skillnad för unga människor i din kommun. 

 Ett möte och en introduktion

Initiera ett möte tillsammans med kommunens socialchef, skolchef/barn- och ungdomschef.

Nästa steg är att arrangera en introduktion. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och vilken skillnad det kan göra för lokalsamhället.

Se datum nedan.

Ta ställning  

Ta fasta på referenser, berättelser och utsagor från de som varit med.  Formulera vad som är viktigt i er kommunen och de ambitioner som redan finns.  

Det unika är att det gör en skillnad även för professionella som är engagerade från kommunen, företagen och volontärerna. 

Ett nytt sätt att se på ledarskap

Programmen inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt och ger möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö och reflektera i en rak och autentisk dialog. Deltagarna upptäcker nya synsätt på vardagssituationer, ser nya möjligheter för sig själva och formulerar nya mål som de får stöd i att uppnå över tid. 

Programmen pågår under en bestämd period och ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor värdefulla insikter för sin personliga och yrkesmässiga utveckling. Det ger insyn i ett nytt sätt att se på ledarskap, "A New Model of Leadership". Growth Mindset är även ett begrepp inom samma område. Universitet, yrkesmänniskor, 10.000-tals unga och vuxna i Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige uttrycker stort värde. 

Vi har tagit ställning för att fler unga människor och organisationer skall få tillgång till dessa program då de gör en fundamental skillnad. Nu tar vi nästa steg och ger möjligheten till fler kommuner. 

NGL:s styrelse 

Kommande introduktioner är för närvarande tisdagen den 3 augusti, kl. 15.00 - 17.00 och onsdagen den 25 augusti kl. 19.00 - 21.00. 

Deltagande sker via länk eller på plats i Betongfabrikens utbildningslokal, vid Wenngarns slott, Sigtuna. (Begränsat antal platser, med hänsyn till smittriskerna). 

Önskar ni en introduktion lokalt för din kommun, ordnar vi det. Oavsett om ni väljer ett program eller inte, är det ett utmärkt tillfälle till dialog om social hållbarhet, ert arbete för kommunens attraktionskraft och om ökad samverkan. 


Ja, tack! Sänd mig information om introduktioner