Introduktioner

Välkommen till en introduktion

Varför delta i en introduktion? 

För att det gör skillnad! Introduktionen vänder sig till sakkunniga inom social prevention, aktiva politiker inom området ungdom och familj. Introduktionen planeras i samråd med kommunen eller annan aktör, till exempel ideell organisation eller företagsförening som vill bidra till ungdomar lokalt. 

Deltagarna får ett nytt perspektiv på vad som är möjligt för deltagarna och hur näringsliv och lokalsamhälle kan engageras på ett unikt sätt. Du får en inblick i kommunikations- och ledarskapsträningen för professionella såväl som för volontärer och deltagarna. 

Introduktionen sker i kommunens lokaler eller på plats i Betongfabrikens utbildningslokal, vid Wenngarns slott, Sigtuna. Alternativt kan det arrangeras online.

Halvdagsseminarier erbjuds för kommuner för en kostnad av 5 000 kr om inget annat är överenskommet. Fyll i formuläret längst ner. 

Vad händer sedan?

I nästa steg samlar kommunen sakkunniga och nyckelpersoner för beslut om förstudie. När nyckelpersoner och kommunledningen har all relevant information är det dags för beslut och planering. Tillfällen online eller på plats i Betongfabriken.

25 augusti 19.00 - 20.30. Tack till er som deltog! Vi fortsätter nu att bjuda in kommuner. 

16 september, 15.00-16.30. Tack till er som deltog! Vi fortsätter nu att bjuda in kommuner.

14 oktober, 13.30-15.00 online och på plats. Tack alla som deltog, representanter från sju kommuner. Vi följer upp för de kommuner som var på plats. 

20 oktober, 15.00-16.30 online (öppnar 14.50, ej efter 15.00). Ingen föranmälan. Anmälan krävs dock senast den 19 oktober kl. 12.00 till kontakt@ngl-swe.org om du önskar delta på plats.  

8 november, 15.00-16.30 online (öppnar 14.50, ej efter 15.00). Ingen föranmälan. Anmälan krävs dock senast den 7 oktober kl. 12.00 till kontakt@ngl-swe.org om du önskar delta på plats.


Ett nytt sätt att se på ledarskap

Programmen inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt och ger möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö och reflektera i en rak och autentisk dialog. Deltagarna upptäcker nya synsätt på vardagssituationer, ser nya möjligheter för sig själva och formulerar nya mål som de får stöd i att uppnå över tid.

Programmen pågår under en bestämd period och ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor värdefulla insikter för sin personliga och yrkesmässiga utveckling. Det ger insyn i ett nytt sätt att se på ledarskap, "A New Model of Leadership". Growth Mindset är även ett begrepp inom samma område. Universitet, yrkesmänniskor, 10.000-tals unga och vuxna i Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige uttrycker stort värde.

Vi har tagit ställning för att fler unga människor och organisationer skall få tillgång till dessa program då de gör en fundamental skillnad. Nu tar vi nästa steg och ger möjligheten till fler kommuner.

NGL:s styrelse 


Ja, tack. Vår kommun vill veta mer.