Introduktion

En introduktion till YAR

Seminariet är ett tillfälle för kommunen att få inblick i hur samverkan med civilsamhället kan fungera på en helt ny nivå, på ett konkret och strukturerat sätt. Tillfället består av två delar: I den första delen ges ett smakprov på vad de professionella, volontärerna och de unga deltagarna möter. I del två presenteras bakgrund, teori och det praktiska genomförandet. 

.. för vem? 

Seminariet vänder sig i första hand till sakkunniga, engagerade och folkvalda inom skola, socialtjänst, kultur & fritid och polis som vill veta mer om hur social prevention kan se ut i ett samhällsperspektiv, som även ger resultat på grupp- och individnivå. 

.. vad leder det till?

Beroende på kommunens intresse för samverkan på en ny nivå kan det bli aktuellt med ett beslut för nästa steg; Att inleda förberedelsefasen i samarbete med lokala företag och organisation som också är engagerade i förebyggande arbete, t.ex. genom en förstudie och ESF-ansökan

Seminariet är även ett tillfälle att anmäla sig till en 3-dagars avancerad YAR-utbildning som öppnar för nya perspektiv om vad som är möjligt, bortom det du redan kan och vet om kommunikation och ledarskap. Mer information erhålls vid introduktionsseminariet. 

Praktisk information

Dagen genomförs som halvdag och vänder sig i första steget till kommunens tjänstemän, folkvalda, lokalpolisen, företag och andra aktörer från lokalsamhället som är engagerade i det förebyggande arbetet. Vi rekommenderar deltagare från flera aktörer med minst 12 deltagare. 

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på telefon.


YAR - Ett nytt sätt att se på ledarskap

YAR inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt och erbjuder möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö med en rak och autentisk dialog. Deltagarna får nya perspektiv på vardagliga situationer och tar ställning för en ny inriktning och framtid. YAR ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor insikter direkt användbara i det dagliga livet. 

Universitet, yrkesmänniskor, 10.000-tals unga och vuxna i Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige har deltagit.

Vi erbjuder kunskaper och rådgivning för kommuner och regioner som vill veta mer om YAR och hur det lokala engagemanget kan bidra till unga människor. 

Ja, vi vill veta mer om YAR