Introduktion

En introduktion till YAR

Seminariet är ett tillfälle för kommunen att få inblick i hur samverkan med civilsamhället kan fungera på en helt ny nivå, på ett konkret och strukturerat sätt. Tillfället består av två delar: I den första delen ges ett smakprov på vad de professionella, volontärerna och de unga deltagarna möter. I del två presenteras bakgrund, teori och det praktiska genomförandet. 

.. för vem? 

Seminariet vänder sig i första hand till sakkunniga, engagerade och folkvalda inom skola, socialtjänst, kultur & fritid och polis som vill veta mer om hur social prevention kan se ut i ett samhällsperspektiv, som även ger resultat på grupp- och individnivå. 

.. vad leder det till?

Om intresse för samverkan på en helt ny nivå uppstår kan det vara aktuellt med ett beslut om ett eller flera YAR-program. Att inleda förberedelsefasen t.ex. genom en förstudie och ESF-ansökan

Seminariet är även ett tillfälle att anmäla intresse för en 3-dagars avancerad YAR-utbildning som öppnar för nya perspektiv, bortom det du redan kan och vet om kommunikation och ledarskap. Mer information erhålls vid introduktionsseminariet. 

Praktisk information

Dagen genomförs som en hel- eller halvdag och vänder sig i första steget till kommunens tjänstemän, folkvalda, lokalpolisen, företag och andra aktörer från lokalsamhället som vill bidra och samtidigt få träning i kommunikation. Vid en introduktion rekommenderar vi minst 12 deltagare från olika delar av samhället. Det lokala brottsförebyggande rådet som finns i de flesta kommuner är en god startpunkt för att komma igång.  Avgift för heldagsseminarium: 8 400 kr. Halvdag: 6 500 kr, exklusive resekostnader.

Använd formuläret nedan eller kontakta oss på telefon.


YAR - Ett nytt sätt att se på ledarskap

YAR inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt och erbjuder möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö med en rak och autentisk dialog. Deltagarna får nya perspektiv på vardagliga situationer och tar ställning för en ny inriktning och framtid. YAR ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor insikter direkt användbara i det dagliga livet. 

Universitet, yrkesmänniskor, 10.000-tals unga och vuxna i Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige har deltagit.

Vi erbjuder kunskaper och rådgivning för kommuner och regioner som vill veta mer om YAR och hur det lokala engagemanget kan bidra till unga människor. 

Ja, vi är intresserade av en introduktion till YAR. Hel- eller halvdagsseminarium.