Om oss


- Fria från det förflutna, orsakar vi extraordinära resultat och är  tillsammans själva källan till det vi åstadkommer. 

Föreningen informerar och introducerar organisationer och kommuner till samhälls- och ungdomsprogrammet YAR. Ett beprövat, tvärvetenskapligt program där kommuner inkluderar näringslivet och lokalsamhället . 

Next Generation Leadership Sweden, NGL, är en ideell, politiskt och religiöst obunden medlemsförening som i nära samarbete med kommuner planerar och genomför samhälls- och ungdomsprogram som gör en fundamental skillnad.

Vill du veta mer om föreningens Internetpolicy och hur medlemsuppgifter hanteras, se längts ner på sidan. 

NGL - Sweden verkar för social, hållbar samhällsutveckling. Föreningens ställningstagande, vision och initiativ är i linje med fyra av de Globala målen: 3. Hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning för alla. 5. Jämställdhet. 10. Minskad ojämlikhet. 

Oavsett om du representerar en offentlig eller privat verksamhet, förening, samfund eller dig själv som privatperson är du välkommen. Som volontär och medlem gör du skillnad och skapar värde för de unga deltagarna likväl som för dig själv. 

Välkommen som medlem!

Ring +46 - 76-810 10 01 om du har frågor. 
Foto: Patrik Lindström, Borlänge