Om oss


-  Tillsammans med lokalsamhällets goda krafter tar vi ställning för unga människor och en ljus framtid. För att vi kan. 

Föreningen informerar och introducerar företag, organisationer 'och kommuner till samhälls- och ungdomsprogrammet YAR som är ett beprövat, tvärvetenskapligt program som skiftar unga människors hopplöshet och resignation till en ny framtid. 

Next Generation Leadership Sweden, NGL, är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som ger stöd till lokalsamhällen som vill samverka på en helt ny nivå, ta ställning och göra skillnad för unga. På riktigt.  

Resultaten av genomförda YAR-program är i linje med fyra av de Globala målen: 3. Hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning för alla. 5. Jämställdhet. 10. Minskad ojämlikhet. 

Oavsett om du representerar en offentlig eller privat verksamhet, förening, samfund eller dig själv som privatperson är du välkommen. Ring +46 - 76-810 10 01 om du har frågor. 
Foto: Patrik Lindström, Borlänge