Om oss

Är du riktigt intresserad får du här en viss uppfattning om programmets design. Materialet är dock helt oanvändbart för personal som inte har relevant utbildning och träning.

Den positiva kraft som skapades i Borlänge är både unik och anmärknings-värd. Modet att ta ställning för deltagarnas livsförändring är möjlig i en trygg, inkluderande miljö av professionella ledare, coacher och tränade volontärer. 

Oavsett om du representerar en offentlig eller privat verksamhet, förening, samfund eller dig själv som privatperson är du välkommen att bidra på det sätt som fungerar. 

Next Generation Leadership Sweden vägleder kommuner och regioner att arrangera The Community Coaching Programme och bidrar med kompetens och erfarenhet. Vi samarbetar och bistår även med att skapa finansiering. 


- Free from the past, we are causing extraordinary results where we all together is the source itself. 

- Fri från det förflutna, orsakar vi extraordinära resultat där vi tillsammans är själva källan.