Vem vi är

Next Generation Leadership Sweden är en ideell förening som konstitueras under april 2021 och förväntas vara officiell före 1 maj. 

Föreningen har två syften

- Att arrangera utbildningar och kommunikationsträning i samarbete med kommuner som gör en skillnad och som bygger på de program som tidigare hette YAR Sverige. 

- Att bidra med kompetens och ekonomiska medel för de kommuner och privata aktörer inom skola, fritid och socialt arbete som tar ställning och väljer dessa program. 

Fri från det förflutna och en källa för något anmärkningsvärt för var och en. Det är dem vi är.

Free from the past and a source for something remarkable for each and every one. That is who we are.


Den kraft som genererades i Borlänge under namnet Youth at Risk (YAR) och de två program som genomfördes är unikt och anmärkningsvärt. Det mod som deltagarna visade blev möjligt genom sina egna personliga ställningstagande och den trygga miljö som volontärer från lokalsamhället skapade. 

Volontärerna valde att ta ledigt från jobbet och bjuda in unga människor, arrangera introduktioner för alla intresserade, planera för programmet, vara på plats i något av teamen under kursveckan, vara en stödperson under ett helt år, vara ett vuxet stöd i vardagens utmaningar för deltagarna vad som än händer, vara ansvarig för sig själv som förebild, se till att mat och annan service fungerar vid varje tillfälle alla när samlades. 

Alla bidrog till att skapa en fundamental skillnad för unga som man aldrig glömmer. De flesta tog nya initiativ och ändrade inriktning i sina liv. 

Oavsett om du representerar en kommun, privat verksamhet, ideell förening, samfund och eller som privatperson är du välkommen. Du kommer att kunna delta i team och ledarskapsträning som har reell inverkan för din egen, personliga utveckling och för unga människor. 

Vill du engagera dig? Intresserad av att få personlig ledarskaps- och kommunikationsträning? Eller bidra med finansiering för att göra detta möjligt?