Vad är YAR?


Bakgrund 

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder, även kallat YAR. Konceptet utformas i direkt samarbete med kommunen och nyckelpersoner från civilsamhället. Målgruppen är unga som lever i en miljö av hög grad av riskfaktorer och låg grad av skyddsfaktorer. 

En trygg miljö

I en trygg miljö får deltagarna möjlighet att släppa sin fasad, vara i sitt naturliga självuttryck, uttrycka sina känslor och tankar. De får titta närmare på vem de har blivit, hur deras liv fungerar och hur de uttrycker det.

Deltagarna upptäcker MÖJLIGHETEN med att VARA ANSVARIGA för sina VAL och vad det innebär att TA SIG AN nya livsmål. Det öppnar upp för nya insikter, och de blir styrkta i sina utmaningar. Varje deltagare får stöd i att uppnå sina delmål vilket bidrar till ökad tillit och självkänsla. Självbilden nyanseras och upplevelsen av vad som blir möjligt skiftar och framtidstron ökar.


Tydlighet i kommunikation

YAR bygger på vedertagen neurovetenskaplig kompetens och leds av ytterst välutbildade och väl tränade ledare med en mycket hög grad av emotionell närvaro, relation och klarhet i kommunikation. Regler och överenskommelser är tydliga för deltagare och volontärer genom hela programmet. En viktig grund i programmet är INTEGRITET, som här i korthet innebär att hedra sitt ord, vilket bidrar till ökad självinsikt och möjlighet att vara ansvarig för sig själv. De får stöd i att hantera återhållna känslor, osäkerhet och rädslor, att respektera sig själv för den man är och att relatera till andra på en helt ny nivå. 

Deltagarna väljer områden i sina liv som de vill förändra. De fattar därefter egna beslut i en pedagogisk process och får stöd av sitt team och sina stödpersoner under uppföljningsfasen. Volontärerna fyller en avgörande funktion med olika roller under hela perioden. Volontärer får en utbildning, träning och stöd i sina uppdrag och ansvarsområden. YAR´s ledare och organisation finns som stöd under hela programmet. 


Samverkan på en helt ny nivå

Det bästa sättet att ta reda på om din kommun eller kommundel är redo för YAR är genom ett introduktionsseminarium. Ni får en tydligare bild av hur det fungerar och en känsla av vad ungdomarna genomgår.

Seminariet genomförs som en halvdags introduktion på plats i er kommun. Antal deltagare rekommenderas till minst 12 personer, med fördel representanter från kommunens lokala brottsförebyggande råd, dvs med representanter från civilsamhället och sakkunniga inom kommunen. Kostnad 6 500 kr exklusive resekostnader.