Vad är YAR?


Bakgrund 

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder, även kallat YAR. Konceptet har olika utformning beroende på syfte och målgrupp. 

Alla har en framtid och ingen behöver vara predestinerad av det förflutna. YAR utgår från att var och en kan ta ansvar för sitt liv och att alla kan påverka sin framtid. YAR ger unga människor som känner sig utanför samhället en möjlig väg tillbaka med hjälp av frivilliga vuxna från lokalsamhället.

De som bestämmer sig för att delta genomgår en period av förberedelser och strukturerade aktiviteter. Själva genomförandet innehåller träning och utbildning för volontärerna och en intensiv kursvecka för ungdomarna, där de ges tillfällen att reflektera över sig själva och sina liv. Kursveckan berör deltagarna känslomässigt, vilket sker med professionellt stöd i ordnade former.


En trygg miljö

I en trygg miljö får deltagarna möjlighet att släppa fasaden, vara sitt naturliga självuttryck, uttrycka sina känslor och tankar och berätta sin historia. De får titta närmare på vem de har blivit, hur deras liv fungerar och hur de uttrycker det.

Deltagarna upptäcker MÖJLIGHETEN med att VARA ANSVARIGA för sina VAL och vad det innebär att TA SIG AN nya livsmål. Det öppnar upp för nya insikter, och de blir styrkta i sina utmaningar. Varje deltagare får stöd i att uppnå sina delmål vilket bidrar till ökad tillit och självkänsla. Självbilden nyanseras och upplevelsen av vad som blir möjligt skiftar och framtidstron ökar.


Tydlighet i kommunikation

YAR bygger på närvaro, relation och tydlighet i kommunikation. Regler och överenskommelser är tydliga för deltagare och volontärer. En viktig grund i programmet är INTEGRITET, som i korthet innebär att hedra sitt ord, vilket bidrar till ökad självinsikt och möjlighet att vara ansvarig för sig själv. De får stöd i att hantera osäkerhet och rädslor, att respektera sig själv för den man är och att relatera till andra.

Deltagarna väljer områden i sina liv som de vill förändra. De fattar därefter egna beslut i en pedagogisk process och får stöd av sitt team och sina stödpersoner under uppföljningsfasen. Volontärerna fyller en avgörande funktion med olika roller under hela perioden. Volontärer får en utbildning, träning och stöd i sina uppdrag och ansvarsområden. YAR´s organisation finns som stöd under hela programmet. 


Samverkan på en helt ny nivå

Det bästa sättet att ta reda på om din kommun eller kommundel är redo för YAR är genom ett introduktionsseminarium. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och en känsla av vad ungdomarna genomgår.

Seminariet genomförs som en halvdags introduktion på plats i er kommun. Antal deltagare rekommenderas till minst 12 personer, med fördel representanter från kommunens lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande. Kostnad 6 500 kr.