Att komma igång

Ta reda på mer

Börja med att studera det material som finns här, titta igenom videos och fundera på vilket sätt det skulle kunna göra en skillnad för unga människor i din kommun. 

 Ett möte och en introduktion

Initiera ett möte tillsammans med kommunens socialchef, skolchef/barn- och ungdomschef.

Nästa steg är att arrangera en introduktion. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och vilken skillnad det kan göra för lokalsamhället.

Ta ställning  

Ta fasta på referenser, berättelser och utsagor från de som varit med.  Formulera vad som är viktigt i er kommunen och de ambitioner som redan finns.  

Det unika är att det gör en skillnad även för professionella som är engagerade från kommunen, företagen och volontärerna. 

Ett nytt sätt att se på ledarskap

Programmen inkluderar lokalsamhället på ett unikt sätt och ger möjlighet att uttrycka sig i en trygg miljö och reflektera i en rak och autentisk dialog. Deltagarna upptäcker nya synsätt på vardagssituationer, ser nya möjligheter för sig själva och formulerar nya mål som de får stöd i att uppnå över tid. 

Programmen pågår under en bestämd period och ger deltagare, volontärer och yrkesmänniskor insikter och stöd i sitt personliga förändringsarbete. Det ger även yrkesmänniskor förståelse och insyn inom det som kan benämnas "A New Model of Leadership". Growth Mindset är också ett begrepp inom samma område. Ett flertal universitet världen över har kunskaper om denna form av ledarskaps-program. 10.000-tals unga och vuxna i framförallt Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige har deltagit. 

Vi har tagit ställning för att fler unga människor och organisationer skall få tillgång till denna möjlighet då arbetet gör en fundamental och positiv skillnad. Vi har genomfört program tidigare i Sverige med goda resultat, nu fortsätter vi och tar nästa steg. 

NGL:s styrelse 

Arrangera en introduktion i din kommun? 


Ni får en inblick i hur det fungerar och oavsett om ni väljer att genomföra ett program eller inte så är det ett utmärkt tillfälle att samtala om social hållbarhet och förstärka regionens attraktionskraft.  

Jag, tack. Kontakta mig, jag vill veta mer