Att komma igång

Läs mer

Börja med att studera det material som finns här, titta igenom videos och fundera på vilket sätt NGL skulle kunna göra en skillnad för unga människor och lokalsamhället där du bor. 

 Ett möte och en introduktion

Initiera ett möte tillsammans med kommunens socialchef, skolchef/barn- och ungdomschef.

Nästa steg är att arrangera en introduktion, gärna en blandning med politiker och tjänstemän, kommunledning, skola, socialtjänst, lokala näringsidkare och föräldrar. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och vilken skillnad det kan göra för lokalsamhället.

Ta ställning  

Ta fasta på referenser, berättelser och utsagor från de som varit med.  Formulera de resultat som kommunen vill åstadkomma. 

NGL:s resultat innebär att skyddsfaktorer stärks och ger bestående resultat för deltagarna. Det unika är att det gör en skillnad även för professionella som är engagerade från kommunen, företagen och volontärerna. 

Arrangera en introduktion

En introduktion ger en inblick i hur programmet fungerar och liknande känsla som ett riktigt program. Oavsett om man väljer att inleda ett program eller inte, är en introduktion ett utmärkt tillfälle att undersöka hur man inom kommunen agera i linje med sin vison och verksamheters uppsatta mål. Borlänge kommun med dåvarande socialchef Åsa Danielsson har genomfört två program med stöd från BRÅ och Socialstyrelsen. Liknande program, i betydligt mindre skala har genomförts i Lycksele kommun.


Ja, jag vill veta mer.