Att komma igång

Läs mer

Börja med att studera det material som finns här, titta igenom videos och fundera på vilket sätt NGL skulle kunna göra en skillnad för unga människor och lokalsamhället där du bor. 

 Ett möte och en introduktion

Initiera ett möte tillsammans med kommunens socialchef, skolchef/barn- och ungdomschef.

Nästa steg är att arrangera en introduktion, gärna en blandning med politiker och tjänstemän, kommunledning, skola, socialtjänst, lokala näringsidkare och föräldrar. Ni får en tydlig bild av hur det fungerar och vilken skillnad det kan göra för lokalsamhället.

Ta ställning  

Ta fasta på referenser, berättelser och utsagor från de som varit med.  Formulera de resultat som kommunen vill åstadkomma. 

NGL:s resultat innebär att skyddsfaktorer stärks och ger bestående resultat för deltagarna. Det unika är att det gör en skillnad även för professionella som är engagerade från kommunen, företagen och volontärerna. 

Arrangera en introduktion för din kommun

En introduktion ger en inblick i hur programmet fungerar och liknande känsla som ett riktigt program. Oavsett om man väljer att inleda ett program eller inte, är en introduktion ett utmärkt tillfälle att undersöka hur man inom kommunen agera i linje med sin vison och verksamheters uppsatta mål. Borlänge kommun med dåvarande socialchef Åsa Danielsson har genomfört två program med stöd från BRÅ och Socialstyrelsen. Liknande program, i betydligt mindre skala har genomförts i Lycksele kommun.


Ett helt nytt sätt att se på ledarskap och kommunikation

Under hösten planeras ett 3-dagars program som kommer att vara en ögonöppnare för många. Kursen är utformad för högre tjänstemän och politiker, ansvariga för utvecklingsarbetet inom kultur & fritid, skolan och socialtjänsten. Specifikt för inriktning på kommuninnevånare i åldern 14 - 20 år.  

Vill du veta mer om hur kursen kan vara inledningen på något helt nytt i din kommun? Låt oss veta. 

Ja, jag vill veta mer.